Interna länkar – SEO

När man pratar om länkar så pratas det ofta om ”inlänkar”, dvs externa länkar från andra webbsidor. Ofta är de interna länkarna, dvs länkarna inom en och samma sida bortglömda.

Alla webbsidor har interna länkar och de är enormt viktiga både ur ett användarperspektiv och ur ett SEO perspektiv. Ofta används interna länkar för att visa besökaren relaterade artiklar eller produkter – men man glömmer att de även kan göra en signifikant skillnad när det kommer till SEO.

Varför är interna länkar viktiga för SEO?

Den första anledningen till varför interna länkar är viktiga för SEO är att de hjälper Google att hitta ditt nya innehåll. Om du publicerar en ny artikel, utan att länka till den eller att lägga till den i din sitemap, så vet inte Google att sidan finns. Google letar hela tiden efter nya sidor för att lägga till dem till sin lista över kända sidor. Enligt Google så listas här främst sidor som är kända sedan tidigare, eller sidor som hittats av spindlarna genom att de följt en länk från en redan känd sida.

En annan anledning är att interna länkar också hjälper till att sprida rätt ”PageRank” till dina olika sidor (Ett mått på sidans ranking som tidigare var officiellt. Idag är det en del av Googles algoritm, men du kan inte längre ta reda på värdet). Generellt kan man säg att ju fler interna länkar som pekar på en sida, ju högre är din PageRank och ju viktigare är sidan. Mängden länkar är dock inte det enda som påverkar, utan kvalitén har en än större effekt. En sida av högre kvalité ger mer ”kraft” till den länkade sidan, en flera länkar från mindre viktiga sidor. Därför är det viktigt att du bygger din struktur för de interna länkarna på rätt sätt (läs mer  om detta nedan).

Ankartext för interna länkar

När du arbetar med interna länkar så bör du göra det på rätt sätt. Att ha många interna länkar pekade till en viss sida är en sak, men även själva länken eller länktexten ska vara korrekt. Förr användes ofta som textfraser såsom ”läs mer” eller ”klicka här”. Detta ska du undvika. Den text som länkas kalas för ankartext, och den bör tala om för Google vad den länkade sidan handlar om. Om du länkar till en sida som handlar om interna länkar för SEO, så bör texten exempelvis vara ”interna länkar” eller ”interna länkar för SEO”. Det blir då enkelt för Google att förstå. Du bör dock inte alltid länka exakt samma term, utan se till att använda ett varierat och naturligt språk, men som är korrekt utifrån landningssidans kontext.

Hur bygger man en bra struktur för interna länkar?

När du tänker på din webbsida så bör du tänka på den som en pyramid med det viktigaste innehållet på toppen och det minst viktiga längst ner. För de flesta företag är huvudsidan, den viktigaste sidan och således den sidan med flest interna länkar. Därefter följer sidor som ”om oss”, ”kontakta oss”, osv. Sedan kommer övriga sidor såsom produktsidor och enskilda artiklar. Det är inte nödvändigtvis det bästa sättet att bygga länkstrukturen.

När du bygger din länkstruktur så bör du ha relevans i åtanke. Är länken på rätt ställe så att användarna har nytta av den? Om du exempelvis skriver om hundar så är det naturligt att länka till olika hundraser. Men att helt plötsligt länka till en artikel om elefanter är inte relevant för besökaren. Att länka på rätt sätt har flera fördelar; det hjälper användaren att navigera (och stannar då sannolikt längre på din sida), spindlarna har lättare att förstå sin sidas struktur och de viktigaste sidorna får automatiskt en högre auktoritet (sidan om hundar länkar till olika raser, och de olika undersidorna om raser länkar i sin tur till huvudsidan om hundar).

Tips vid löpande arbete med interna länkar

  • Gå regelbundet igenom dina interna länkar och ta bort brutna länkar som inte längre leder fram till målet.
  • Justera länkar som pekar på en omdirigerad sida så att den länkar direkt till målet.
  • Länka inte alla sidor till varandra, då detta indikerar att alla sidor är lika viktiga. Google får då svårt att förstå strukturen på sidan.
  • Hitta lämpliga sidor att länka från genom att göra en Google-sökning enligt följande format – site:dindomän.se ”sökord eller sökfras”.

Sammanfattning av interna länkar för SEO

  • Antalet interna länkar som pekar till en sida är en signal till sökmotorn om sidans relativa vikt.
  • Använd interna länkar, när det är relevant och länka inte alla sidor till varandra.
  • Använd sidor med hög auktoritet för att länka till sidor som har sämre rating. Detta gör att du skickar länkkraft till dessa sidor.
  • Länka ankartext med rätt betydelse, för att Google bättre ska förstå vad landningssidan handlar om.

Lämna ett svar